Wandelroute Noord Holland

Wandelroute Noord Holland geeft informatie over routes en startplekken van wandelroutes door de hele  provincie. Met name de duinen en het strand krijgen ruimschoots aandacht op wandelroute Noord Holland.

Wandelroute Noord holland

Polders en Plassen

Hou bij bovenstaande wandelingen rekening met modder op de dijken en winderige omstandigheden. Veelal kun je onderaan de dijk over de weg of een fietspad lopen. Scheelt een hoop energie en je hebt altijd minstens 1 kant op een mooi uitzicht.

De mooiste plekken om in Nederland te wandelen. Door het zand langs de branding van de Noordzee.

Het Strand en de Duinen

Struinen is gewoon ergens heen gaan, je auto neerzetten en gaan lopen. En inderdaad, dat kan flink misgaan. Maar als je een mooie wandelkaart meeneemt gaat het altijd goed. En op je telefoon heb je tegenwoordig gps en nog wat van die gadgets. Maar er gebruik van, je hebt dat ding toch bij je.

Holland was het belangrijkste gewest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). In 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen.

Na de staatsgreep van 21 januari 1798 werd op 23 april 1798 de Acte van Staatsregeling aangenomen, waarmee de oude gewestelijke grenzen radicaal werden gewijzigd.

De republiek werd onderverdeeld in acht departementen met zo veel mogelijk gelijke bevolkingsaantallen, waarbij Holland uiteenviel in

  • het departement van Texel.
  • het departement van de Amstel.
  • het departement van de Delf.
wandelroute noord holland
Wandelen in Noord Holland ten voeten uit
Kerktorentjes en het polderland (Nabij Ursem)

Daarnaast lagen ook het departement van de Schelde en Maas en het departement van de Rijn deels op Hollands grondgebied.

Uiteindelijk voldeed de nieuwe indeling niet naar wens en na de instelling in 1801 van het Bataafs Gemenebest werd het departement Holland ingesteld volgens de oude gewestelijke grenzen van Holland. In 1806 werd het Bataafs Gemenebest vervangen door het Koninkrijk Holland.

Het jaar daarop werd het departement Holland opgedeeld in het departement Amstelland (overeenkomend met Noord-Holland) en het departement Maasland (overeenkomend met Zuid-Holland).

Nadat in 1811 het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk werd gevoegd, werd Amstelland bij Utrecht gevoegd tot het département de la Zuyderzée – Zuiderzeedepartement – en werd Maasland omgedoopt tot département des Bouches-de-la-Meuse – Monden van de Maas.

Nadat de Fransen eind 1813 uit Nederland gevlucht waren, bleef de indeling aanvankelijk ongewijzigd. Met de Grondwet van 29 maart 1814 werden de departementen vervangen door provinciën of landschappen.

Zuiderzee en Monden van de Maas werden verenigd in de provincie Holland. Door minister Van Maanen werd in de grondwetscommissie nog de naam Holland en West-Friesland voorgesteld “om aan het verlangen vare achtenswaardige Noord-Hollanders … toe te geven”, maar dit werd door de rest van de commissie verworpen.

De nieuwe provincie kreeg in 1814 twee gouverneurs, wier ambtsgebied overeenkwam met de voormalige departementen Amstelland en Maasland. Vlieland en Terschelling gingen terug van Friesland naar Holland, maar een deel van Hollands Brabant bleef bij Noord-Brabant en in 1815 werd ook het laatste Hollands Brabant, het Land van Altena, bij Noord-Brabant gevoegd. Uiteindelijk werd in 1820 de grens met Utrecht en Gelderland vastgesteld.

Om de dominantie te verminderen werd Holland bij de grondwetsherziening van 1840 in Noord- en Zuid-Holland gesplitst. De noodzaak hiertoe werd in Zuid-Holland niet gevoeld. In Noord-Holland gold dit wel in sterke mate voor Amsterdam, dat in 1838 het provinciaal gerechtshof aan zich voorbij zag gaan ten gunste van Den Haag.

In West-Friesland was men bevreesd voor een overheersende positie van Amsterdam en drong men aan op het herstel van de verdeling zoals deze was tussen het Noorder- en Zuiderkwartier voor 1795. Hier werd echter niet aan tegemoet gekomen.

Nadat de Haarlemmermeer in 1855 was drooggelegd, werd deze bij Noord-Holland gevoegd, waarop Zuid-Holland in 1864 het grootste deel van de gemeente Leimuiden ter compensatie kreeg toegewezen.

In 1942 werden de eilanden Vlieland en Terschelling bij de provincie Friesland ingedeeld. Het voormalige eiland Urk maakte tot 1950 deel uit van Noord-Holland.

index

Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.