Wandelroute Eilandspolder 1

De wandelroute eilandspolder is een rondwandeling en ongeveer 20km lang. De wandelroute Eilandspolder loopt rondom de gehele oostpolder en bovenlangs de westpolder. De wandelroute Eilandspolder komt langs de dorpjes Schermerhorn, Driehuizen, Noordeinde en GrootSchermer.

Wandelroute Eilandspolder

De Eilandspolder ligt in het midden van Noord-Holland, ingeklemd tussen de droogmakerijen Beemster en Schermer. Dorpen in dit gebied zijn Graft, de Rijp, Oost- en Westgraftdijk, Noordeinde, Grootschermer, Driehuizen en Schermerhorn. Naar het zuiden toe sluit het bijna aan bij het Wormer- en Jisperveld, een gebied met vergelijkbaar karakter. Naar het noorden ligt de polder Mijzen.

De wandelroute Eilandspolder neemt u mee langs de Beemsterringvaart en de Schermerringvaart. U loopt echter niet over de drukke dijk maar over de rustige binnendijk. Er zitten een aantal exclusieve voetpaden tussen zoals een stukje tussen Driehuizen en Noordeinde, het onovertroffen Kerkepad, een stuk tussen de Kleine dijk en de Menningweerdijk, tussen de Menningweerdijk en Grootschermer en een stuk van het Haviksdijkje tussen Schermerhorn en Grootschermer.

De tocht voert onder andere langs de prachtige Schermer Museum molen, de beeldentuin van Nic Jonk, het prachtige raadhuis van Grootschermer uit 1639 en de prachtige natuur. Verder vind je in Noordeinde de Noordeinder Vermaning, een voormalige kerk van de Mennonieten waar je nu kunt genieten van allerhande culturele activiteiten.

Graft en de Rijp laat ik nog even buiten beschouwing omdat deze specifieke wandeling die dorpjes links laat liggen.

Ik heb een kaartje gemaakt van de wandelroute Eilandspolder en die is in PDF formaat te downloaden.

Wandelroute Eilandspolder 20km webversie

De “Wandelroute Routekaart” kunt HIER downloaden.

wandelroute eilandspolder 2
De Eilandspolder als visgebied. Zorg wel voor een vergunning
wandelroute eilandspolder
De Eilandspolder in de winter
Schaatsen tijdens de fameuze Eilandspoldertoertocht

Over de Eilandspolder

Midden in het Land van Leeghwater ligt de Eilandspolder. Vroeger was dit een veeneiland gelegen tussen grote meren en heette: “Het Schermereiland”. Andere kleine eilanden waren Markenbinnen, Oterleek, de Mijzen en de Matten. De Eilandspolder is een laagveen-achtig natuurgebied in Noord-Holland in de gemeente Alkmaar.

De Eilandspolder ligt in het midden van Noord-Holland, ingeklemd tussen de droogmakerijen Beemster en Schermer. Dorpen in dit gebied zijn Graft, de Rijp, Oost- en Westgraftdijk, Noordeinde, Grootschermer, Driehuizen en Schermerhorn. Naar het zuiden toe sluit het bijna aan bij het Wormer- en Jisperveld, een gebied met vergelijkbaar karakter. Naar het noorden ligt de polder Mijzen, een min of meer vergelijkbaar gebied dat nog vooral agrarisch in gebruik is.

De boeren op deze natte gronden hadden het vroeger niet gemakkelijk. De bewoners van het Schermereiland maakten echter van de nood een deugd. Zij leefden van de visvangst en de kleine vrachtvaart. Bovendien maakten ze naam als walvisvaarders. Halverwege de Gouden Eeuw was De Rijp een van de welvarendste dorpen van Noord-Holland.

De Eilandspolder is een uitermate waterrijk gebied dat in de 13e eeuw werd bedijkt. Tot de 17e eeuw lag het te midden van een aantal zeer grote meren, met name de Schermer en de Beemster, en niet ver van de zee.

Merkwaardig is hoe hoog de polder ligt ten opzichte van de droogmakerijen Schermer en Beemster. Van oorsprong is het een licht zilt laagveengebied. Tot voor kort was de Eilandspolder nog grotendeels vaarland, dat wil zeggen dat de graslandpercelen alleen over water te bereiken waren.

De natte landbouwgronden zijn nog steeds in gebruik als weide- en hooiland en vormen een uniek landschap voor water- en weidevogels. De Eilandspolder en polder De Mijzen zijn nu beschermde natuurgebieden.

Er zijn overigens twee Eilandspolders die nogal verschillen van aan­zien en karakter. Het oostelijk deel is een fijnmazig netwerk van sloten en kreken die voornamelijk in oost-west richting lopen.

Dit gebied beheert Staatsbosbeheer in samenwerking met de boeren. Het westelijke deel is later door mensen in gebruik genomen. Hier beheert Landschap Noord-Holland veelal in nauwe samenwerking met boeren. Het is opener en overzichtelijker. De kavels zijn groter en ook niet zo smal. Er zijn ook een paar meertjes als De Lei, het Arismeer en De Knie en flink brede sloten in grillige patronen.

Aan de Lei, het grootste meer in het gebied, is een mooie uitstapplek ingericht. Vrijwilligers hebben veel werk verzet en de Beschermers van Landschap Noord-Holland en nog een aantal partijen hebben de steiger samen betaald. U kunt er zwemmen en picknicken.

De gehele eilandspolder is open en weids van karakter en is in de eerste plaats een weidegebied, zeer rijk aan weidevogels, zoals wulp en grutto. Ook watervogels (smient, plevieren) en vogels van rietlanden (rietzanger) zijn talrijk. Er komen ook natuurlijke meertjes, brede watergangen en veel verlandingsvegetaties voor.

Het gebied is ook van belang voor de noordse woelmuis. In het westelijke gebied, deels in eigendom van Landschap Noord-Holland, wordt het vaarland afgewisseld met kleinschalige droogmakerijen zoals de Graftmeerpolder en de Noordeindermeerpolder.

Het gebied is betrekkelijk grootschalig en open van karakter, vergeleken met het oosten, en wordt nog in sterke mate voor de landbouw gebruikt. De oostelijke Eilandspolder is vrijwel geheel in eigendom van het Staatsbosbeheer, dat het als vogelgebied beheert. Het heeft een meer moerassig, begroeid, (soms zelfs beschut) karakter met veel kleinere vaartjes, maar ook brede hoofdwatergangen.

Van dit gebied is ca 350 ha in eigendom en beheer bij Landschap Noord-Holland en ca. 700 ha bij het Staatsbosbeheer. Het door Europa beschermde Natura 2000-gebied meet 1416 ha.

index

Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *