Wandelroute de Waterlingroute Beets Schardam

Wandelroute de Waterlingroute is een gemarkeerde rondwandeling over de verschillende dijken rond de Beetskoog en een stukje Kleine Koog. Hieronder een beschrijving uit de oude folder van deze route. Wandelroute de waterlingroute komt in de dorpjes Oudendijk, Schardam en Beets.

Wandelroute de Waterlingroute is wellicht niet meer goed aangegeven. In ieder geval is het pad nabij Beets volgens mij inmiddels gesloten omdat hondenliefhebbers niet bereid waren zich aan de regels te houden waardoor de vogelstand werd verstoord. De foldertjes van de Wandelroute de Waterlingroute zijn ook niet meer te krijgen vandaar dat u deze hier kunt downloaden met een routebeschrijving.

Wandelroute de Waterlingroute: 14 kilometer

Wandelroute de Waterlingroute loopt vrijwel geheel over de oude dijken in dit gebied. Het is even opletten vlak voor punt 10 bij kruisoord. Hier moet u linksaf de brug over om aan de goede kant van de vaart te komen. Vervolgens ga je bij Beets, Punt 8, weer terug over de vaart. Je kunt echter ook gewoon rechtdoor lopen maar dan blijf je over de weg lopen. Dit is echter wel een leuke route als je de andere al een keer hebt gelopen.

Parkeren en startpunten

Het meest voor de hand liggende startpunt met de auto is Uitspanning Les Deux ponts bij Oudendijk. Hier is over de brug (vanaf Oudendijk bezien) is een sportveld waarbij je doorgaans goed kunt parkeren. Alleen tijdens evenementen kan dit moeilijk zijn. Verder kun je in Beets nog wel een plekkie vinden. Voor het OV verwijs ik naar OV9292.nl. NS station Hoorn is relatief dichtbij en in Beets komt een bus, de 314 alsmede een buurtbus.

Wat zijn Kogen

In de 12e of 13e eeuw kwam het voormalige flevomeer door een doorbraak in verbinding met de Noordzee. Een dijk moest de Zeevang gaan beschermen tegen het oprukkende water van de Zuiderzee en het Beemster en Purmermeer. Omstreeks 1300 was de dijk klaar.

Hij was bewust op enige afstand van het woelige water gelegd, zodat het buitendijkse land, de Kogen genaamd, de kracht van het water kon breken. De Kleine en Groote Koog (Westerkoog) beschermden de noordwestkant van de Slingerdijk en werden later pas bedijkt; de Oosterkoog beschermde de Zeevangse Keukendijk. De Beets-, Schardammer- en Rietkoog hadden dezelfde funtie voor de Westfriese omringdijk.

wandelroute de waterlingroute info_map 900px
Klik op de kaart voor een grote versie

Legenda: de nummers 1 tm 11 gaan uitsluitend over de Waterlingroute. De andere nummers betreffen de Kijk over Kogenroute.

wandelroute waterlingroute dijkje
Typerend beeld uit de wandelroute waterlingroute
Rechts het soort dijkje waar deze wandeling overheen loopt

De “Wandelroute de Waterlingroute” kunt u HIER downloaden (.docx).

1) Hier staat het voormalig stoomgemaal uit 1885 van waterschap De Waterlanden. In het machinegebouw zorgden twee door stoom aangedreven pompen voor afvoer van overtollig (regen)water uit de Beemster, waardoor de taak van de vele molens langs de noordelijke ringdijk kwam te vervallen. Rond 1920 is het stoomgemaal verbouwd tot elektrisch dieselgemaal, dat dienst deed tot 1962.

2) De graslanden zijn hier voor een flink deel in gebruik als hooiland en worden pas in juni gemaaid. Weidevogels als Grotto en Tureluur, die graag in hooiland broeden, hebben dan de tijd om hun jongen groot te brengen. Met hulp van vrijwilligers worden de nesten op de overige percelen opgespoord.

Afhankelijk van het gebruik van het perceel worden er stokjes gezet zodat de boer om de nesten heen kan maaien. Ook worden er nestbeschermers geplaatst zodat het vee de nesten niet vertrapt.

In het land staat een nestkast voor een torenvalk. Deze kleine maar opvallende roodbruine roofvogel, die vaak biddend boven het land te zien is, jaagt graag op veldmuizen.

3) Hier staat de in 1998 geplaatste Otterpaal, onder het viaduct van de A7. De Stobbenwallen, door waterschap De Waterlanden aangelegd, geven vooral kleine zoogdieren mogelijkheden om naar de andere kant van het viaduct te komen. Ze hoeven dan niet de gevaarlijke snelweg over te steken.

4) De bedijkte Waal (Staatsbosbeheer) met zijn eromheen slingerende dijk, herinnert aan de laatste doorbraak in de Westfriese Omringdijk in 1675. Die zette echter wel heel Noord Holland boven het IJ onder water. Bij het monument op de dijk ligt een herinneringssteen. In het Noorden is in de verte de haven van Hoorn te zien.

5) In de ook nu nog “buitendijkse” Rietkoog (Staatsbosbeheer) en het aangrenzende Ijsselmeer zijn ’s winters duizenden eenden te zien, waaronder Brilduikers en de prachtig gekleurde Grote Zaagbekken. Deze vogels overwinteren hier en in het Markermeer en trekken in het voorjaar weer terug naar het Noorden.

6) In Schardam vindt u twee sluizen, de Noordersluis en de Zuidersluis, die sinds het begin van de zestiende eeuw een belangrijke rol spelen in de waterhuishouding van het Hollands Noorderkwartier. Meer informatie over de sluizen treft u aan op het informatiepaneel onderaan de dijk. De sluizen worden beheerd door het hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier.

7) De Korsloot was de natuurlijke grens tussen de Zeevang en het zuiden van West-Friesland. Bij de dijksloot is de dijkvoet afgegraven; de ontstane plas/drassituatie word ecologisch beheerd door Waterschap de Waterlanden. Bij ecologisch beheer wordt er rekening gehouden met de reeds aanwezige natuur of er wordt ingespeeld op de mogelijkheden die het gebied heeft om zich natuurlijk te ontwikkelen.

Dit betekent dat er minder of geen mest wordt gebruikt endat maaien op een later tijdstip dan gebruikelijk plaatsvindt. Dat is gunstig voor planten, vogels, zoogdieren en instecten.

8) De Nederlands hervormde kerk van Beets, gebouwd in de 15e eeuw, heeft een fraaie spits toren van leisteen. Het gebouw is in de loop der eeuwen verschillende keren gerestaureerd.

9) Het links gelegen rietland is een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Het herbergt allerlei rietvogels als de kleine karekiet, de rietzanger en de reitgors. Hoewel deze veelal onopvallende beestjes in het voorjaar vaak uitbundig zitten te zingen, laten ze zich niet gemakkelijk zien.

Omdat insecten als vlinders en libellen in het riet overwinteren en omdat overjarig riet belangrijk is voor de vogels, maaien veel beheerders tegenwoordig in december en januari niet al het oude riet in één keer weg. Soms wordt jaarlijks gemaaid om zeldzame planten meer mogelijkheden te geven.

10) Het Dorp Beets, dat gedeeltelijk aan de Beemsterringvaart ligt, heeft altijd geworsteld met het water. Vroeger kende de mensen het gevaar van het water maar al te goed. Daarom bouwden ze hun huizen vooral op de hogere dijken, waardoor de zo kenmerkende lintbebouwing is ontstaan.

11) Het hoogteverschil tussen de Beetskoog en De Beemster bedraagt ongeveer 2 meter. Dat is hier goed te zien. Ook valt de grootschaligheid van de Beemster op. Inmiddels staat de polder op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Volgens deze organisatie is De Beemster een meesterlijk en gaaf voorbeeld van een droogmakerij uit het begin van de 17e eeuw. De Ingreep, onder leiding van de beroemde waterbouwkundige Leeghwater, heeft Nederland wereldfaam gegeven.

index

Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *