Pontje Oldemarkt Oldetrijne Nije Trijne

Ergens tussen Nationaal park de Weerribben en de Rottige Meente bevindt zich het pontje Oldemarkt Oldetrijne. Overigens vind je dit pontje oldemarkt oldetrijne ook onder de naam Pontje Nije Trijne aangezien dat buurtschap niet ver weg is. Ik hou het voor de goeie orde op pontje Oldemarkt Oldetrijne met Nije Trijne als toevoeging.

Pontje Oldemarkt Oldetrijne

  • Pontnummer: Fr30 / Ov12
  • Soort pont: Fiets- en voetgangersveer
  • Type: zelfbedienings kettingveerpont
  • Kruist de: Lende
Pontje Oldemarkt Oldetrijne

Aangezien dit een klein fiets- en voetveertje is kun je niet op een website zien hoe laat het gaat of wanneer het in de vaart is. Gelukkig staat er bij het pontje een mooi bord.

Dienstregelingsfoto
pontje oldemarkt oldetrijne

Ja mag het pontje dus gebruiken vanaf een half uur na zonsopgang tot een half uur voor zonsondergang. Vergeet ook niet dat je andere bootjes voorrang moet geven. Of  heel hard aan dat wiel draaien natuurlijk. Maar geloof me, dat gaat niet lukken …

Ik ben zelf bij het pontje Oldemarkt Oldetrijne gekomen tijdens een fietstocht rond de Friesche meren waarbij ik min of meer verdwaald ben en uiteindelijk bij het tamelijk unieke punt de Driewegsluis tussen de Lende en de Jonkers- of Helomavoart terechtkwam. Toen bleek ook dat ik het grensgebied zat tussen Friesland en Overijssel. En dat is nou precies de Lende. Het pontje Oldemarkt Oldetrijne gaat dus bij Nije Trijne de provinciegrens over. Vandaar ook het dubbele nummer, net als veel pontjes over de grote rivieren.

Hieronder het kaartje met fietsknooppunten. Bij knooppunt 36 staat op de kaart Nije Trijne maar dat is onjuist. Nije Trijne is midden in de Rottige Meent. Ik zal dat kaartje aanpassen, Dit staat tot mijn verbazing fout in de Routeplanner van de ENFB. Bij Nije Trijne is de Driewegsluis en knooppunt van een aantal fietsroutes. Een ander kaartje volgt nog.

Nije Trijne

Water, groen, natuur. Daar denk je aan bij Nijetrijne. Gelegen midden in het prachtige natuurreservaat ‘De Rottige Meente’, een veengebied met oude petgaten, rietvelden en moerasbossen. Vanuit de vervening is een langgerekt dorp met lintbebouwing zonder een echte kern, prachtige woonboerderijen en molens ontstaan.

Nijetrijne wordt in een Stellingwerfse oorkonde uit 1320 voor het eerst genoemd. Het heette toen Nieuwestrinde (= nieuw west-trinde). In 1408 heette het dorp Nye Trynde.  Andere oude namen van Nijtrijne zijn: Nijetrijnde, Nyetryn, Nijetrijnde, Nyetrine.

Nijetrijne ligt midden in het natuurgebied de Rottige Meente, een veengebied met oude petgaten, rietvelden en moerasbossen. De Friese veenpolders – Brandemeer en Rottige Meente – waren minder dan een eeuw geleden het toneel van mensonterende omstandigheden, nu zijn het rijke natuurgebieden. Een uitbundig planten- en dierenleven, met in de Rottige Meente zelfs otters die vanuit de nabijgelegen Weerribben zijn komen aanzwemmen. Drie Friese natuurparels, met dank aan de veenarbeiders.

De mannen zwoegden van donker tot donker in het natte laagveen om zo veel mogelijk turven uit de bodem te halen. Genieten was er voor de veenarbeiders niet bij. Turfwinnen was méér dan hard werken. Het landschap dat zij achterlieten is wel degelijk om te genieten. De uitbundige natuur van de Veenpolders is een mozaïek van water en land, riet en trilvenen, bloeiende graslanden en petgaten.

Oldetrijne

Oldetrijne wordt al in een oorkonde uit 1320 genoemd; het heette destijds Oldentrinde. De plaatselijke kerk was tot de Reformatie aan Catharina van Alexandrië gewijd. In 1794 werd de kerk vervangen en in 1870 werd de huidige kerk gebouwd. De kerk wordt tegenwoordig gebruikt als dorpshuis. Ten zuidoosten van Oldetrijne kan met een fiets- en voetveer de Linde worden overgestoken richting Oldemarkt.

Sonnega en Oldetrijne vormen tezamen een lang gerekt lintdorp met op de grens van de beide dorpen de Openbare Lagere School “ De Lantscheene”. Oldetrijne is herkenbaar aan het gerestaureerde kerkje. Dit kerkje is  geschikt gemaakt voor verenigingsaccommodatie (dorpscentrum) en is nu het middelpunt  voor de activiteiten van de inwoners van Sonnega en Oldetrijne.

Sonnega en Oldetrijne worden door de inwoners vaak in “één adem” genoemd als Sonnega/Oldetrijne, omdat de bevolking zich gezamenlijk manifesteert en gezamenlijk gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen, zoals de openbare basisschool, dorpshuis annex kerk en manege.

Geografisch zijn deze tweelingdorpjes gesitueerd tussen de riviertjes De Linde en Tjonger (ook wel de Kuinder genoemd) en De Scheene. De laatste is een waterscheiding met de dorpen Olde- en Nijelamer. Sonnega heeft een inwoneraantal van circa 234 en Oldetrijne heeft ongeveer 218 inwoners

Oldemarkt

Oldemarkt (Stellingwerfs: Oldemaark) is een kleine dorpskern in de gemeente Steenwijkerland in de provincie Overijssel. Tot 1973 was Oldemarkt een zelfstandige gemeente maar in dat jaar werd het met de gemeenten Kuinre en Blankenham samengevoegd tot de nieuwe gemeente IJsselham. Het gemeentehuis stond in Oldemarkt.

In een oorkonde van 26 maart 1336 verleent bisschop Jan van Diest aan de eigenerfden van Paasloo en Dodovene (Oldemarkt) toestemming zich kerkelijk af te scheiden van Steenwijk, op voorwaarde dat zij bleven bijdragen in de onderhoudskosten van de kerk van Steenwijk. Ieder huis moest een hoen aan de moederkerk leveren. Die verplichting gold zowel voor de ‘geërfden’ als voor de ‘koters’ die in Paasloo en ‘an der Market ende op de Hair’ woonden.

Honderd jaar later, op 10 juni 1438, verleende bisschop Rudolf van Diepholt aan ‘de parochianen van Paesloe’ het recht tot instelling van een zelfstandig schoutambt en het recht twee jaarmarkten en een weekmarkt te houden ‘in de Oldemarck’.

De eerste jaarmarkt zou zijn op Sint-Lambertusdag, en is als Lambertusmarkt terug te vinden in de door bisschop Rudolf van Diepholt verleende toestemming. (uit: De Geschiedenis van de Gemeente Oldemarkt door H. Kooy, ambtenaar ter secretarie, 1910)

Handel, verkeer en bedrijvigheid zorgden voor bloei van Oldemarkt, met name de botermarkt en de biggenmarkt. Elk jaar wordt op Hemelvaartsdag in Oldemarkt nog de zogenaamde Lambertusmarkt gehouden. De markt is het overblijfsel van de belangrijke boter- en veemarkten die tot rond 1900 in Oldemarkt werden gehouden.

Foto’s bij het pondje:
  • 17, 19: Moet je tijdens je vrije dag nog aan het werk ook …
  • 20, 21, 22; Foto’s van het pondje.
  • 23: Kaartje van het pondje.

index

Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Geplaatst

in

door

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *