Normandië

Op deze pagina een aantal korte verslagen van wandelingen en fietstochten in Normandië. Ik heb er een aantal keren gekampeerd en daar toen gefietst en gewandeld. Ook van andere avonturen in dit deel van Frankrijk korte verslagen.

Normandie

Normandië

Uit de Wikipedia

Normandië is een (natuurlijke) regio in Noordwest-Frankrijk, gelegen langs het Kanaal tussen Picardië en Bretagne. Op 1 januari 2016 zullen de twee huidige administratieve Normandische regio’s (Haute- en Basse-Normandie) worden samengevoegd tot één regio.

Het is een historische Franse provincie, die bestaat uit de regio’s Haute-Normandië aan de benedenloop van de Seine, waar de Pont de Normandië de rivier de Seine overspant en het westelijker gelegen Basse-Normandie inclusief het schiereiland Cotentin. Tot Haute-Normandie behoren de departementen Seine-Maritime en Eure, terwijl Basse-Normandie bestaat uit de departementen Orne, Calvados en Manche.

‘Normandië’ betekent land van de Noor(d)mannen oftewel Vikingen. De Vikingen of Noormannen waren Germanen afkomstig uit Scandinavië die een Noord-Germaanse taal spraken en vanaf ongeveer 800 grootschalig overvallen en plundertochten ondernamen in Europa.

Ook het toenmalige Frankische Rijk werd het slachtoffer en de Kanaalkust werd zelfs gekoloniseerd door Noormannen. Hun leider Rollo kreeg in 911 het hertogdom in leen van de West-frankische koning Karel de Eenvoudige.

De Vikingen waren echter in aantal maar een kleine bovenlaag heersend over de oorspronkelijke bevolking van Normandië, die sinds de tijd der Romeinen Romaanstalig waren. De nieuwe heersers vermengden zich met de al aanwezige Romaanstalige aristocratie door onder andere onderlinge huwelijken.

Binnen een paar generaties spraken hun nakomelingen, bekend als Normandiërs alleen nog maar ‘Normandisch’ wat in essentie een Romaans dialect is. Zo sprak ook Rollo’s nakomeling Willem de Veroveraar Normandisch.

Willem de Veroveraar

Nadat deze Willem de Veroveraar in 1066 Engeland had veroverd, vormden de Normandische edelen de nieuwe toplaag in Engeland. Zij beïnvloedden diepgaand de Angelsaksische taal, waaruit ten slotte het moderne Engels ontstond. Na de slag bij Bouvines (1214) verloor de Engelse koning Jan zonder Land (die als afstammeling van Rollo ook hertog van Normandië was) het hertogdom aan de Franse koning.

Omdat Engeland veroverd was vanuit Normandië is Engeland op papier nog eeuwenlang in leen gebleven van de Franse koningen. In de praktijk was hier echter niets meer van te merken.

De Engelsen zouden Normandië heroveren in 1346, aan het begin van de Honderdjarige Oorlog, na de slag bij Crécy en in 1415, na de slag bij Azincourt. In het laatste decennium van die oorlog verloren de Engelsen Normande definitief. De Kanaaleilanden, die tot Normandië behoord hadden, zouden echter Engelse kroondomeinen blijven.

Normandië was reeds een toeristische bestemming in het begin van de 19e eeuw. In de zomer van 1825 telde Dieppe al een 600-tal Engelse residenten. In 1830 illustreerde de Britse schilder William Turner een eerste toeristische gids over Normandië: “Romantic Normandy”.

Door de industriële revolutie groeiden de steden buiten proportie. Men kreeg een behoefte aan natuur, verse lucht, water en rust. Dankzij de ontwikkeling van een spoorwegnetwerk vanuit Parijs naar Dieppe, Étretat en andere bestemmingen werden nieuwe badplaatsen gecreëerd zoals Trouville en Deauville.

Normandië speelde in de Tweede Wereldoorlog een hoofdrol vanwege de landing van de geallieerde troepen op D-Day (6 juni 1944) in het kader van Operatie Overlord. In de daaropvolgende gevechten leden met name de steden Caen en Saint-Lô zware schade. In augustus 1944 waren de ergste gevechten voorbij, maar pas op 12 september werd Le Havre bevrijd.

index

Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

door