Fietsroute Noord Holland

Wie graag fietst moet vooral deze pagina, Fietsroute Noord Holland even goed doorlezen. Noord Holland is de mooiste provincie van Nederland als het gaat om de strijd van ons landje tegen het water. De eeuwenoude polders de Purmer, Schermer, Wormer en Beemster vormen een groep eeuwenoude droogemakerijen die aan de wieg staan van de Hollandsche rijkdom.

Verderop in de provincie hebben we de West-Friese Omringdijk waarvoor hetzelfde geld. Fietsroute Noord Holland beschrijft gebieden en specifieke routes in onze prachtige provincie. En als je het over Fietsroute Noord Holland hebt moet je natuurlijk de kust en de duinen niet vergeten met plaatsen als Bergen, Bloemendaal, Castricum, Egmond en natuurlijk Zandvoort. Veel mooier kun je niet fietsen in het Hollandsche landschap.


Fietsgebieden

Fietsroute Noord Holland

fietsroute noord holland
Tijdens een Fietsroute Noord Holland ga je dit soort plekken tegenkomen.

Geschiedenis

Holland was het belangrijkste gewest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795). In 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. Na de staatsgreep van 21 januari 1798 werd op 23 april 1798 de Acte van Staatsregeling aangenomen, waarmee de oude gewestelijke grenzen radicaal werden gewijzigd.

De republiek werd onderverdeeld in acht departementen met zo veel mogelijk gelijke bevolkingsaantallen, waarbij Holland uiteenviel in het departement van Texel, het departement van de Amstel en het departement van de Delf. Daarnaast lagen ook het departement van de Schelde en Maas en het departement van de Rijn deels op Hollands grondgebied.

Uiteindelijk voldeed de nieuwe indeling niet naar wens en na de instelling in 1801 van het Bataafs Gemenebest werd het departement Holland ingesteld volgens de oude gewestelijke grenzen van Holland. In 1806 werd het Bataafs Gemenebest vervangen door het Koninkrijk Holland.

Het jaar daarop werd het departement Holland opgedeeld in het departement Amstelland (overeenkomend met Noord-Holland) en het departement Maasland (overeenkomend met Zuid-Holland). Nadat in 1811 het Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk werd gevoegd, werd Amstelland bij Utrecht gevoegd tot het département de la Zuyderzée – Zuiderzeedepartement – en werd Maasland omgedoopt tot département des Bouches-de-la-Meuse – Monden van de Maas.

Nadat de Fransen eind 1813 uit Nederland gevlucht waren, bleef de indeling aanvankelijk ongewijzigd. Met de Grondwet van 29 maart 1814 werden de departementen vervangen door provinciën of landschappen. Zuiderzee en Monden van de Maas werden verenigd in de provincie Holland.

Door minister Van Maanen werd in de grondwetscommissie nog de naam Holland en West-Friesland voorgesteld “om aan het verlangen vare achtenswaardige Noord-Hollanders … toe te geven”, maar dit werd door de rest van de commissie verworpen.

De nieuwe provincie kreeg in 1814 twee gouverneurs, wier ambtsgebied overeenkwam met de voormalige departementen Amstelland en Maasland. Vlieland en Terschelling gingen terug van Friesland naar Holland, maar een deel van Hollands Brabant bleef bij Noord-Brabant en in 1815 werd ook het laatste Hollands Brabant, het Land van Altena, bij Noord-Brabant gevoegd. Uiteindelijk werd in 1820 de grens met Utrecht en Gelderland vastgesteld.

Om de dominantie te verminderen werd Holland bij de grondwetsherziening van 1840 in Noord- en Zuid-Holland gesplitst. De noodzaak hiertoe werd in Zuid-Holland niet gevoeld. In Noord-Holland gold dit wel in sterke mate voor Amsterdam, dat in 1838 het provinciaal gerechtshof aan zich voorbij zag gaan ten gunste van Den Haag.

In West-Friesland was men bevreesd voor een overheersende positie van Amsterdam en drong men aan op het herstel van de verdeling zoals deze was tussen het Noorder- en Zuiderkwartier voor 1795. Hier werd echter niet aan tegemoetgekomen.

Nadat de Haarlemmermeer in 1855 was drooggelegd, werd deze bij Noord-Holland gevoegd, waarop Zuid-Holland in 1864 het grootste deel van de gemeente Leimuiden ter compensatie kreeg toegewezen.

In 1942 werden de eilanden Vlieland en Terschelling bij de provincie Friesland ingedeeld. Het voormalige eiland Urk maakte tot 1950 deel uit van Noord-Holland.

index

Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.