Diemen, de geschiedenis

Geografie

Diemen is een gemeente in Noord Holland en grenst aan Amsterdam en Duivendrecht. Iets ruimer grenst het ook nog aan Muiden en Driemond, tegenwoordig onderdeel van Amsterdam. Binnen de gemeentegrenzen liggen ook nog de buurtschappen Over-Diemen en Stammerdijk. Aan de noordzijde van de gemeente ligt het IJmeer..

Diemen bestaat uit vijf delen: Diemen-Noord, Oud-Diemen, Diemen-Centrum (vroeger Diemerbrug genoemd), Diemen-Zuid en het buitengebied. Het bewoonde deel ligt vrijwel volledig ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal en ten westen van de Diem. Het buitengebied ten oosten en zuiden van de Diem heet Over-Diemen, aan beide kanten van het kanaal.

Diemen wordt doorsneden door het Amsterdam-Rijnkanaal en door de oude rivier de Diem. De Diem bestaat uit drie delen, Eerste Diem van de Weespertrekvaart tot de spoorbaan, Tweede Diem vanaf de A1 tot het Amsterdam-Rijnkanaal en Derde Diem vanaf het kanaal tot bij Fort Diemerdam.

Het nieuwe bos in diemen
Het prachtige Diemerbos,
Nieuw aangelegd tussen de grote wegen rondom Amsterdam.

Diemen maakt deel uit van de plusregio Stadsregio Amsterdam. De gemeente telt in totaal (per 1 mei 2014, bron: CBS) 26.148 inwoners en heeft een oppervlakte van 14,32 km² (waarvan 2,49 km² water).

Historie Diemen

Diemen ontleent zijn naam aan het riviertje de Diem, dat in de middeleeuwen een verbinding vormde tussen de Bijlmermeer, de Gaasp en de Zuiderzee. Zo’n duizend jaar geleden werd het veenweidegebied ontgonnen en streken de eerste bewoners neer. Waarschijnlijk waren zij afkomstig uit de omgeving van Utrecht.

Uit opgravingen is gebleken dat er vanaf de 11e eeuw bewoning was nabij de Diem. De oudste vermelding dateert van 1033, en daarmee is het één van de eerste nederzettingen in deze omgeving en zo’n twee eeuwen ouder dan Amsterdam. In de 13e eeuw werd de Diem afgedamd met de Diemerdam in de Diemerzeedijk.

Te Ouddiemen leefden de bewoners op een circa drie meter hoge terp, nabij de huidige nieuwbouwwijk DiemenNoord, waar een houten kerk en huizen stonden. Restanten van een stenen kerk uit de 15e eeuw zijn bij archeologische opgravingen teruggevonden. De funderingen van de kerk op de begraafplaats ‘Gedenk te Sterven’ zijn weer zichtbaar gemaakt.

In de 17e eeuw was Oud-Diemen de kern, en de bewoners leefden hoofdzakelijk van de landbouw. In deze eeuw is dit dorpje diverse keren door Rembrandt in etsen en tekeningen vereeuwigd. Na de aanleg van de Muidertrekvaart en Weespertrekvaart in 1638 en 1640 verplaatste het centrum van de gemeente zich naar de Diemerbrug, bij de huidige Hartveldseweg.

index

iGer.nl
Deze site gebruik geen cookies, trackers of andere spyware. Daarom hoeft u ook nergens mee akkoord te gaan of iets te weigeren. Wij staan voor een puur en schoon internet waarbij u veilig en onbekommerd kunt surfen op het World Wide Web. Ook deelnemen? Zie een Vrij Internet. Wij wensen u veel leesplezier: iGer & NetPerk.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *